Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVR)

Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVR)

HONDEN-en KATTENKAPSALON  't TRIMHOEKJE

Algemene Verordering Gegevensbescherming(AVG)

Privacyverklaring

Huizinge,september 2018

Uw privacy is voor honden- en kattenkapsalon 'tTrimhoekje van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij die altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de informatie die wij over u hebben.

Als u vragen heeft of als u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Afhandelen behandeling van uw huisdier

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw telefoonnummer. Indien per bank wordt betaald, is ook uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

In de belastingwetgeving geldt een bewaartijd van zeven jaar. Deze termijn wordt ook door ons gehanteerd.

Contactformulier via Website 

Voor de informatie, die wij via het contactformulier van onze website ontvangen, geldt eveneens een bewaartijd van zeven jaar.

Andere partijen

De informatie, waarover wij beschikken, wordt nooit aan derden doorgegeven.

Een uitzondering hierop is als dit wettelijk is verplicht. Bijvoorbeeld: bij vemoeden van      fraude moet aangifte worden gedaan bij de politie.

Beveiliging

Beveiliging van uw gegevens is ook voor ons van groot belang. Wij doen ons uiterste best om de beveiliging optimaal te houden.

De leverancier van de website Trimhoekje.nl voldoet aan alle regelgeving en voorschriften in dit kader.

De algemene voorwaarden van de leverancier zijn te raadplegen via de volgende link:

  http://www.simplesite.com/pages/privacy-policy.html

 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u  hebben en wat wij en wat wij daarmee doen.

Inzage in uw persoonsgegevens.

Het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens.

Het laten wijzigen van uw persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgevens.

Dit kan rechtstreeks via de website: Autoriteit Persoonsgegevens of per post via Postbus 93374, 2509AJ, Den Haag.

 

Contactgegevens

Joke Ferwerda

Honden- en Kattenkapsalon 'tTrimhoekje

E.L.Ubbensweg 3

9992TR Huizinge

Telefoon         :0595-551141

Mobiel            :06-36355947

Website          :www.trimhoekje.nl

KvK                :58465359